Automatyka

Wentylacja i klimatyzacja:

 • komputer farmerski
 • wentylatory
 • wloty powietrza, żaluzje na wentylatory
 • kominy wentylacyjne

Projektowanie urządzeń elektronicznych.

Programowanie mikroprocesorów w języku C, C++.

Systemy alarmowe, kamery przemysłowe, alarmowanie.

kfj-2

Rolnictwo

Obsługa systemów elektronicznej hodowli zwierząt:

 • Nedap Velos:
  instalacja, serwis, naprawa
 • Porcode:
  instalacja, serwis, naprawa, modernizacja

Porady w zakresie przygotowania hodowli w systemach komputerowych.

Velos okno

Elektryczne

Konserwacja, remonty, montaż i instalacja.

 • sieci i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV
 • aparatury kontrolno-pomiarowej
 • urządzeń automatycznej regulacji i sterowania

Nadzór nad ekspoloatacją i instalacją urządzeń i sieci energetycznej.

Pomiary elektryczne.

Dokumentacja, schematy.

kfj-2

Energetyka

Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej:

 • elektrownia solarna podłączona do sieci energetycznej (on-grid)
 • elektrownia solarna 230V nie podłączona do sieci elektrycznej (off-grid)
 • elektrownia słoneczna niskiego napięcia 12V/24V
 • Przydomowe elektrownie wiatrowe małej mocy
Turbina wiatrowa